SBD Stavbař Opava
 

DOKUMENTY A NABÍDKY
  

Stanovy 
 
Stanovy Stavebního bytového družstva Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava, přijaté shromážděním delegátů dne 15.6.2021 
 
Stanovy (pdf)

Jednací řád
 
Jednací řád Stavebního bytového družstva Stavbař přijatý shromážděním delegátů dne 15.6.2021
 
Jednací řád (pdf) 

Volební řád
 
Volební řád Stavebního bytového družstva Stavbař přijatý shromážděním delegátů dne 15.6.2021
 
Volební řád (pdf) 

Zvolené orgány družstva SBD Stavbař
 
Zvolené orgány družstva SBD Stavbař pro volební období 2021 - 2026
 
Seznam zvolených členů PSBD a KK (pdf) 

Shromáždění delegátů
 
Pozvánka na Shromáždění delegátů dne 18.06.2024
 
Pozvánka na Shromáždění delegátů dne 18.06.2024 
 
Výroční zpráva představenstva družstva k účetní uzávěrce za rok 2023
 
Výroční zpráva představenstva družstva k účetní uzávěrce za rok 2023 
 
Kontrola usnesení Shromáždění delegátů ze dne 20.6.2023
 
Kontrola usnesení Shromáždění delegátů ze dne 20.6.2023 
 
Návrh Usnesení Shromáždění delegátů ze dne 18.6.2024
 
Návrh Usnesení Shromáždění delegátů ze dne 18.6.2024 

Copyright © SBD Stavbař Opava 2014-2024 (Aktualizace 08.06.2024)